LAHENDUSE PROTOTÜÜP

Prototüüp aitab veenduda, et loodav e-poe lahendus tegeleb õigete kitsaskohtadega, toob kaasa oodatud mõju ning tasub end investeeringuna ära.

Kontrollime lahendust

Enne uue veebipoe süsteemiga alustamist tasub alati võtta aega ja veenduda, kas kõik toimib ootuspäraselt. Selleks loome sinu ettevõtte andmete põhjal e-poe lahenduse prototüübi, mis võimaldab sul kõigi oluliste osapooltega uue lahenduse toimimist esmalt testida. Nii saad olla kindel, et lõpptulemus toob kaasa oodatud mõju ja tasub end investeeringuna ära.

Kuidas käib prototüübi loomine?

Analüüs - töötuba

Milles väljendub sinu organisatsiooni jaoks edu ning millised on sinu ambitsioonid? Töötoa käigus koguvad meie kogenud kaubandus- ja tehnoloogiaeksperdid vajalikku infot prototüübi loomiseks. Kaasame protsessi nii analüütiku, sinu ettevõtte juhtkonna kui ka sinu meeskonnaliikmed, kes keskkonda edaspidi igapäevaselt haldama hakkavad - nii on kindel, et loodav e-poe lahendus võtab arvesse kõigi huvisid.

Prototüübi ettevalmistus

Töötoas kogutud info põhjal valmistab meie meeskond loodava lahenduse prototüübi, võttes arvesse nii sinu ettevõtte tänaseid äriprotsesse kui ka uue veebipoe loomise eesmärke.

Prototüübi esitlus

Viimases etapis toimub esialgse prototüübi esitlemine ja testimine. Anname sinu ettevõttele ülevaate võimalustest, mis aitavad lahendada sinu e-äri piiravaid kitsaskohti ning toetavad sinu äritegevuse laiendamist ja kasvu. Prototüübi esitluse käigus arutleme üheskoos, kas lahendus töötab sulle ootuspäraselt või vajab kohendusi. Nii saad olla kindel, et lõpptulemus toob kaasa oodatud mõju ja tasub end investeeringuna ära.

Miks luua lahenduse prototüüp?

Võta meiega ühendust ja kasvatame koos Sinu e-äri!