TEEKONNAKAARDISTUS

Iga tulemuslik projekt algab tugevuste, nõrkuste ja võimaluste kaardistamisest.
Tasuta teekonnakaardistuse töötoas analüüsime põhjalikult sinu tänaseid tarkvaralahendusi ja nende rolli müügiprotsessis, et luua nägemus e-poe lahendusest, millega saavutada sinu eesmärgid.

Millist väärtust loob Sinu ettevõtte jaoks teekonnakaardistuse töötuba?

01

Saad hinnangu ettevõtte e-poe lahenduse tänasele seisule.

02

Saad teada, millised lahendused võiksid hoogustada sinu e-äri.

03

Saad konkreetsete sammudega tegevusplaani uue veebipoe tegemiseks ja oma e-äri täiustamiseks.

KAASAAEGSE VEEBIPOE SAAMISLUGU

Kuidas teekonnakaardistus toimib?

Ühine töötuba

Milles väljendub sinu organisatsiooni jaoks edu ning millised on sinu ambitsioonid? Töötoas vaatame üheskoos üle sinu ettevõtte tänase veebipoe platvormi, tarkvaralahendused ja nende rolli müügiprotsessis. Kaardistame kõik kasvu takistavad kitsaskohad ning teeme konkreetsed ettepanekud, milliste uuenduste abil suunata oma tulevikku ja ambitsioonikad e-äri eesmärgid saavutada.

Põhjalik analüüs

Analüüsime töötoa tulemusi, võrdleme lahenduste omavahelist koostoimet ja sobivust eesmärkide saavutamisel. Analüüsi põhjal valmib visuaalne ülevaade sinu ettevõtte tänastest põhisüsteemidest ja võtmeprotsessidest ning teeme konkreetsed ettepanekud e-poe lahenduse täiustamiseks.

Teekonnakaardi esitlus

Kui analüüs on valmis, kohtume sinu meeskonnaga selle tutvustamiseks. Anname ülevaate hetkeolukorrast, kirjeldame võimalikke lahendusi, et enne projektiga alustamist oleks võimalik prognoosida, milline on uue e-poe loomise hind, selle oodatav kasu ning projekti eeldatav ajakulu.

Milline näeb välja teekonnakaardistuse tulemus?

Teekonnakaardistuse tulemusena valmib visuaalne ülevaade sinu e-müügi keskkonna tänasest seisust, tulevikueesmärkidest ning konkreetsetest sammudest, mida ambitsioonikate e-äri eesmärkide saavutamiseks astuda.

Broneeri aeg töötuppa!

Laadimine.

Kliendi lugu:
FLOORINI E-POE LOOMINE

Esimese koroonalaine lockdown lõi sobiva hetke võtta uue poe arendus käsile ning heade soovituste toel võeti koostööks ühendust Finestmedia meeskonnaga. Projekti esimeses etapis viidi läbi teekonnakaardistus ehk nii-öelda roadmapping.